BD

Bytové domy

KS

Komerční stavby

O

Ostatní

RD

Rodinné domy

VS

Veřejné stavby

Z

Zdravotnictví